Türk

Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW e.V.
sayfasına hoşgeldiniz. Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde bulunan 25 otonom kadın sığınma evinin bir araya gelerek kurdukları bir topluluktur. İşbirliği yapmanın yanında LAG NRW eyaletindeki kadın sığınma evlerinin koşullarının iyileştirilmesi için de çalışmaktadır. Bu işbiriğinin amacı: Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarının durumlarını kalıcı olarak düzeltmektir. LAG eyalet düzeyinde çalışmalar yapmakta, politika, dışa karşı temsil ve kamuoyuna yönelik faaliyetleri birlikte yürütmektedir. LAG kadın sığınma evleriyle ilgili aktüel konularda görüş bildirmek için uzman iş guruplarında çalışmaktadır.


LAG´nin yapısı, amaçları ve çalışma tarzıyla ilgili bilgileri buradan bulabilirsiniz:
 
Hakkımızda

Otonom kadın sığınma evleri

NRW´deki otonom kadın sığınma evlerinin listesi

Otonom kadın sığınma evleri şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarına yardım etmekte ve onları korumaktadır. Kadınlara karşı şiddet sadece kişisel bir durum olarak algılanmamalıdır. Kadınlara karşı şiddet aynı zamanda bir insan hakları ihlalidir. Kadınlara ve çocuklarına karşı kullanılan şiddetin boyutu hukuksal genel şartlara, toplumsal değer ölçülerine ve başka birçok diğer faktörlere bağlıdır. Bundan dolayı otonom kadın sığınma evleri kendilerini sadece koruyucu ve yardımcı olarak görmemekte, ayrıca mağdurların hakları için siyasi ve toplumsal alanda faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
70´li yılların sonundan itibaren şiddete maruz kalan kadınlar ve çocukları hızlı bir şekilde ve bürokratik zorluklara takılmadan otonom kadın sığınma evlerinde koruma ve yardım görmektedirler.
Mağdur kadınlara her konuda danışma yapılmaktadır. Bulundukları kriz ortmında öncelik kadınların güçlendirilmesindedir. Bunun haricinde hukuksal ve maddi sorunları çözülmektedir. Genç kız ve erkek çocuklarına şahsi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yardım edilmektedir.
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft (Eyalet İş Birliği)

NRW´de bulunan LAG otonom kadın sığınma evlerinin birinci amacı NRW de kadınlara yapılan şiddeti engellemek için verilen mücadeleyi ilerletmektir. LAG şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarını daha iyi korumak ve onları kapsamlı bir şekilde desteklemek için çalışmaktadır. Bu yardımlardan biri de kadın sığınma evlerinin güvenli ve yeterli finansal kaynaklara sahip olmasıdır.


LAG kendi tecrübe ve uzmanlığını kullanarak aktiv bir şekilde, politik kurullarda, eyalet düzeyinde çalışmalar yapmaktadır.
Planlı olarak yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde kadınlara karşı hertürlü şiddetin kamuoyu dikkatinin odak noktasına çekilmesi sağlanmaktadır. Böylelikle şiddetin sağlık, maddi ve toplumsal sonuçları hakkında kamuoyu bilinçlendirilmektedir. Landesarbeitsgemeinschaft´ın yaptığı bu tür çalışmalarla şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarının durumlarının düzeltilmesine katkıda bulunmaktadır.


LAG – Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW e.V.

Postfach 500349  •  44203 Dortmund  •  Telefon: 0231/9710300

 

Büro: Koordinierungsstelle der LAG Autonomer Frauenhäuser NRW e.V.
Markgrafenstr. 6  •  58332 Schwelm 

E-Mail:  info@lag-autonomefrauenhaeusernrw.de

Wichtige Links

Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser: www.autonome-frauenhaeuser-zif.de

Topbar - Element bitte nicht löschen oder verschieben!

Frauenhaus-Suche
Leichte Sprache
EXIT

#start

#downbutton

smooth scroll init